SERVICII

Bine ați venit pe site-ul Consinvest, societate de contabilitate și consultanță fiscală, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania și a Camerei Consultanților Fiscali

Constituirea societății și modificări ale actelor

● Constituirea de societăți comerciale (S.R.L., S.A. etc.), asociații sau fundații, persoane fizice autorizate (PFA) și înregistrarea fiscală a acestora, inclusiv în scopuri de TVA, înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari;
● Administrarea de societăți comerciale;
● Modificarea actelor constitutive ale societăților: mutare sediu social, deschidere de puncte de lucru și alte unități fără personalitate juridică, schimbare a formei juridice a societății, schimbare de obiect de activitate, majorare sau reducere a capitalului social;
● Cesiuni de părți sociale sau acțiuni;
● Fuziuni și divizări;
● Dizolvări și lichidări;
● Vânzarea de societăți operative.

Alte servicii

● Intermediere servicii de traduceri;
● Servicii de secretariat;
● Efectuare plăți în sistemul de Internet Banking.

Cere ofertă!

Contabilitate

● Ținerea contabilității, întocmirea bilanțului contabil;
● Asistență și/sau verificarea contabilității ținute de compartimentului propriu de contabilitate al clientului;
● Organizarea compartimentului contabil;
● Asistență contabilă;
● Asistență cu privire la cadrul legislativ român în domeniul contabil și fiscal;
● Expertize contabile extrajudiciare, due diligence.

Servicii de personal și de întocmire a statelor de plată

● Asistență la întocmirea formalităților de angajare a personalului, înregistrarea contractelor de muncă, a actelor adiționale și a desfacerilor acestora;
● Întocmirea statelor de plată;
● Organizarea compartimentului contabil;
● Asistență la redactarea regulamentului de ordine internă;
● Asistență la redactarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și înregistrarea acestuia la instituțiile competente.

La cererea clienților, oferim prin intermediul societăților din grup și următoarele servicii profesionale

● Audit;
● Cenzorat;
● Asistență la controale fiscale;
● Lichidări de societăți prin procedura insolvenței;
● Reorganizare judiciară sau concordat preventiv.

Cere ofertă!

Consultanță fiscală

● Asistență pe probleme fiscale, consultanță în domeniul fiscal;
● Asistența de specialitate la calculul taxelor și impozitelor și la întocmirea declarațiilor fiscale;
● Certificarea declarațiilor fiscale;
● Întocmirea de contestații împotriva deciziilor de impunere emise de organele fiscale și a rapoartelor de inspecție fiscală;
● Reprezentarea în fața organelor fiscale;
● Reprezentarea în fața organelor judiciare, în calitate de expert.

Cere ofertă!