Bine ați venit pe site-ul Consinvest, societate de contabilitate și consultanță fiscală, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania și a Camerei Consultanților Fiscali
CONSTITUIREA DE SOCIETĂȚI

Constituirea societății și modificări ale actelor

● Constituirea de societăți comerciale (S.R.L., S.A. etc.), asociații sau fundații, persoane fizice autorizate (PFA) și înregistrarea fiscală a acestora, inclusiv în scopuri de TVA, înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari;
● Administrarea de societăți comerciale;
● Modificarea actelor constitutive ale societăților: mutare sediu social, deschidere de puncte de lucru și alte unități fără personalitate juridică, schimbare a formei juridice a societății, schimbare de obiect de activitate, majorare sau reducere a capitalului social;
● Cesiuni de părți sociale sau acțiuni;
● Fuziuni și divizări;
● Dizolvări și lichidări;
● Vânzarea de societăți operative.

Alte servicii

● Intermediere servicii de traduceri;
● Servicii de secretariat;
● Efectuare plăți în sistemul de Internet Banking.

Cere ofertă!

Alegerea celor mai bune structuri legale și fiscale este crucială atunci când se pun bazele unei noi afaceri.

Consultanța anterioară constituirii unei persoane juridice are rolul de a trasa coordonatele juridice și fiscale ale noii afaceri. Odată stabilite forma juridică, organele de conducere, atribuțiile acestora și modul de înregistrare fiscală, formalitățile propriu-zise necesare pentru constituire devin simple detalii.

Efectuarea unor schimbări organizatorice sau administrative sau necesitatea de reorganizare a unei afeceri impun efectuarea anumitor modificări ale actelor constitutive. În acest sens, oferim servicii de pregătire a documentației în vederea înscrierii de mențiuni cu privire la schimbarea sediului, a asociaților, administratorilor, a obiectului de activitate etc. cât și de divizări, fuziuni, lichidări etc.

Serviciile pe care le oferim sunt complete, cuprinzând consultanța necesară constituirii sau efectuării unei mențiuni, efectuarea formalităților și a pregătirea documentației, autorizarea activităților, înregistrarea în scopuri de TVA și înscrierea în registrul operatorilor intracomunitari. Pentru clienții care doresc să înceapă imediat activitatea, deținem în portofoliu societăți cu răspundere limitată, operative şi care pot fi preluate fără riscuri.