Bine ați venit pe site-ul Consinvest, societate de contabilitate și consultanță fiscală, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania și a Camerei Consultanților Fiscali
CONTABILITATE ȘI ÎNTOCMIREA ȘTATELOR DE PLATĂ

Contabilitate

● Ținerea contabilității, întocmirea bilanțului contabil;
● Asistență și/sau verificarea contabilității ținute de compartimentului propriu de contabilitate al clientului;
● Organizarea compartimentului contabil;
● Asistență contabilă;
● Asistență cu privire la cadrul legislativ român în domeniul contabil și fiscal;
● Expertize contabile extrajudiciare, due diligence.

Servicii de personal și de întocmire a statelor de plată

● Asisitență la întocmirea formalităților de angajare a personalului, înregistrarea contractelor de muncă, a actelor adiționale și a desfacerilor acestora;
● Întocmirea statelor de plată;
● Organizarea compartimentului contabil;
● Asistență la redactarea regulamentului de ordine internă;
● Asistență la redactarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și înregistrarea acestuia la instituțiile competente.

La cererea clienților, oferim prin intermediul societăților din grup și următoarele servicii profesionale

● Audit;
● Cenzorat;
● Asistență la controale fiscale;
● Lichidări de societăți prin procedura insolvenței;
● Reorganizare judiciară sau concordat preventiv.

Cere ofertă!

Este important pentru noi să prezentăm situații contabile precise și exacte.

Efectuarea contabilității se realizează, în funcție de necesitățile fiecărui client, fie la sediu nostru, fie la sediul clientului.

În cazul clienților care au organizat un compartiment de contabilitate intern, rolul nostru constă în stabilirea circuitul documentelor și organizarea sau optimizarea compartimentului financiar – contabil și în verificare periodică a înregistrările contabile, efectuarea închiderii conturilor și întocmirea declarațiilor fiscale.

Organizarea unui compartiment de contabilitate intern este recomandată societăților cu au un volum de activitate elevat sau care au gestiuni, acestea din urmă având obligația de a înregistra intrările și ieșirile din gestiune în momentul efectuării lor. Mărimea compartimentului intern de contabilitate se proiectează astfel încât să asigure clientului un nivel optim de informații contabile și financiare în raport cu activitatea pe care o desfășoară.

Pentru clienții cu un volum de activitate care nu justifică organizarea unui compartiment intern de contabilitate, efectuăm contabilitatea la sediul nostru. Efectuarea contabilității constă în înregistrarea documentelor în contabilitate, închiderea conturilor și pregătirea declarațiilor fiscale.

Calculul salariilor se realizează, de regulă, la sediul nostru, de către persoane specializate. Personalul nostru specializat asistă și îndrumă clienții în redactarea regulamentului intern și a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.